Een nieuwe schooldag

In Oetel heerst er deze morgen een opgewonden stemming. Vandaag mogen de kinderen weer naar school en de kleintjes zijn daar erg opgewonden over. De vakantieperiode was geweldig, maar toch…. Ze missen de juf en verheugen zich op haar terugkeer. De afgelopen weken was ze bij haar vriend, die niet in Oetel woont, maar in het dorp achter de heuvels. In de vakantieperiode gaat juffrouw Elke altijd naar haar vriend Bose.

 

De moeders maken als vanouds de broodtrommeltjes voor de lunch en een fruithapje voor het tussendoortje klaar en dan is het weer tijd om te gaan.

Overal komen één voor één de kinderen uit hun huisjes en sluiten zich bij elkaar aan om gezamenlijk naar school te gaan. In de verte horen ze de schoolbel al rinkelen en met zijn alle rennen ze naar de school. Het is toch wel weer even wennen om op tijd op school te zijn.

De juf wordt uitbundig begroet en ze krijgen allemaal de kans om hun belevenissen, die zij tijdens de vakantie hebben beleefd, te vertellen.

De juffrouw vertelt ze dat ook zij vanmiddag iets aan ze gaat mededelen en de kinderen zijn maar wat nieuwsgierig wat dat dan wel zou kunnen zijn.

Nu iedereen aan het woord is geweest vraagt juf Elke of ze allemaal hun rekenboekjes willen pakken en dan begint de rekenles. Om te beginnen moeten ze wat oude sommen, die ze voor de vakantie hebben geleerd, herhalen.

Deel -11-Oetel-Een-nieuwe-schooldag

Behalve voor Freek, levert dat voor de meesten geen probleem op. Ach Freek moet nog wennen aan een nieuwe dag op school. In zijn gedachten is hij nog steeds bezig met zijn onderzoek, namelijk het bestuderen van de regenwormen. Hij had ze gisteren gevangen en dat is dan ook de reden dat hij vandaag zijn aandacht maar moeilijk bij het rekenen kan houden.

‘Ach, dat rekenen, dat leer ik thuis wel,’ mompelt hij als Juf Elke vraagt waarom hij niet aan het rekenen is.

‘Freek, je bent hier op school en op school doe je werkjes die ik je opdraag. Thuis mag je onderzoeken wat je wil, maar hier is dat anders. Stel je voor dat we allemaal maar zouden doen waar we zin in hebben. Nee Freek, pak je schrift en maak je opgave.’

‘Oké juffrouw,’ zucht Freek.

 

Glimlachend loopt juffrouw Elke door en kijkt heel even verdrietig naar haar leerlingen.

Na het rekenen, mogen ze even tot aan de lunchpauze wat voor zichzelf gaan doen en opgelucht kijkt Freek haar aan. ‘Ja Freek, nu mag het wel,’ fluistert juffrouw Elke hem toe.

Voordat ze er erg in hebben is de dag alweer bijna voorbij en dan vraagt juffrouw Elke of ze allemaal even stil willen zijn.

‘Ik wil jullie graag iets vertellen,’ begint ze. ‘Jullie weten dat ik elke vakantie naar mijn vriend Bose ga en jullie weten ook dat hij in het dorp achter de heuvels woont.’

Aandachtig kijken de kinderen haar aan en juffrouw Elke moet even diep zuchten. Wat zij de kinderen gaat vertellen maakt haar gelukkig, maar daartegenover staat dat het voor de kinderen een grote verandering te weeg gaat brengen.

 

‘Waarom komt Bose dan niet hier wonen,’ vraagt Freek.

‘Dat zou ook een oplossing zijn, maar helaas is dat niet mogelijk. Bose heeft daar zijn werk en zijn dorpsbewoners zijn erg afhankelijk van hem,’ antwoordt Juf Elke.

‘Bose en ik gaan trouwen en dat betekent dat ik bij hem ga wonen. Ik ga Oetel dus verlaten en kan jullie dan helaas geen les meer geven. Dat betekent niet dat ik jullie niet heel erg ga missen, maar we moeten wel opzoek gaan naar een nieuwe juffrouw.’

 

Verbaast kijken de kinderen juffrouw Elke aan en een enkeling laat een traantje.

Juffrouw Elke kijkt liefdevol naar haar leerlingen en plotseling verschijnt er ook bij haar een traantje.

Hoe kan een, voor haar zo blije boodschap, toch zo verdrietig zijn. Wat liggen verdriet en geluk toch dicht bij elkaar.

‘Lieve kinderen, ik ben nog niet weg hè. Heus we gaan er iets moois van maken en ik ga ervoor zorgen dat jullie een hele lieve juf terugkrijgen.’

 

Dan klinkt de schoolbel en stilletjes ruimen de kinderen hun schoolspullen op en lopen zwijgend naar buiten, waar zij tot hun verbazing door hun ouders worden opgevangen.

Juffrouw Elke had de ouders al over de komende verandering ingelicht, maar ze had gevraagd of zij het niet aan de kinderen wilde vertellen. Nee, dat wilde juffrouw Elke heel graag zelf doen.

 

De komende tijd zal voor de kinderen in Oetel heel spannend worden. Is juffrouw Elke in staat om een nieuwe juf te vinden? Hoe zou dit gaan aflopen?